Auteur Stephen Crosby

“A correct gospel foundation is essential for the new apostolic movement.

Over Stephen Crosby

Na hun bekering in de 70’er jaren van de 20’ste eeuw zijn Stephen en Rita Crosby actief betrokkene geweest bij de ‘charismatische beweging’ in de regio New York. Zij hebben hun sporen verdiend in allerlei kerkelijke functies op vier continenten. Daarnaast zijn ze jaren zakelijk actief geweest in een aantal kleine ondernemingen en werkzaam geweest voor enkele grote bedrijven. In 2005 vond er een koerswijziging plaats: na afloop van een periode als pastoraal werkers in een gevestigde kerk, verplaatste hun focus zich van het houden en organiseren van bijeenkomsten en activiteiten, naar een verdieping in intieme relatie met God en persoonlijke relaties met de mensen om hen heen.  Stephen en Rita hebben een passie voor de gaven van de Geest, voor de persoon en het werk van Jezus en de uitwerking van genade in het leven van alledag. Zij hebben oog voor het belang van de Joodse culturele context bij de uitleg van Bijbelgedeelten. Stephen en Rita hebben drie kinderen en vier kleinkinderen. Voor meer informatie: www.stevecrosby.org.

Boeken van Stephen

Privacy instellingen
We gebruiken cookies om uw ervaring tijdens het gebruik van onze website te verbeteren. Als u onze Video's via een browser gebruikt, kunt u cookies beperken, blokkeren of verwijderen via de instellingen van uw webbrowser. We gebruiken ook inhoud en scripts van derden die trackingtechnologieën kunnen gebruiken. U kunt hieronder selectief uw toestemming geven om dergelijke insluitingen van derden toe te staan. Voor volledige informatie over de cookies die we gebruiken, de gegevens die we verzamelen en hoe we ze verwerken, lees hier meer Privacy beleid Als u de video's wilt bekijken moet in ieder geval YouTube worden aangevinkt - en klik daarna op BEWAAR.
Youtube
Toestemming om inhoud weer te geven van - Youtube
Vimeo
Toestemming om inhoud weer te geven van - Vimeo
Google Maps
Toestemming om inhoud weer te geven van - Google